(19-8-2018) Giá cà phê ở thế yếu

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London

1701-5 (1719-1698)                         1687-3 (1704-1684)

New York:

114.45-0.75 (115.80-114.30)           116.70-0.85 (118.10-116.55)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 37.29 cts/lb (-)  – USDX 94.79 (0)    – BRLUSD 3.75 (-)

Hai sàn kỳ hạn cà phê dao động khung rất hẹp. Dương lúc đầu, âm về cuối.

Dù lượng dư bán trên hai sàn vừa qua tăng, đầu cơ vẫn bán nhưng độ nhún không mạnh. Như vậy, có thể nói họ muốn giao dịch tích lũy để chọn hướng. Giống như ông thầy thuốc, khi chích thuốc, nhá nhá nhẹ nhẹ, tới khi chích “phặp” một cái, giá hai sàn rớt không có đường gỡ! Đó là nói hình tượng vậy, chứ không thiên về giá xuống hay giá lên nghe quý bạn.

Hiệp hội Cà phê Hột (GCA) của Mỹ cho biết tồn kho cà phê tại các kho cảng của Mỹ tăng 135.030 bao tức tăng 2% trong tháng 5/18, số liệu cuối tháng ở mức 6.867.594 bao. Tuy nhiên, tồn kho này không bao gồm tồn kho rang xay, tồn kho trung chuyển với sức tiêu thụ của cả Mỹ và Canada hàng tuần khoảng 570.000 bao, từ đó có thể tăng thêm ít nhất 1,1 triệu bao và nếu tính thêm tồn kho không báo cáo thì sẽ tương đương 13 tuần hoạt động rang xay.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 118