(10-7-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tiếp tục tăng, khối lượng ở mức cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 3-7-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán với lượng dư bán mới phá mức kỷ lục cũ 70.577 lô để lên 82.323 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán thêm 1.009 lô để đạt 35.648 lô so với tuần trước đó là 34.639 lô.

Xét về khối lượng, vị thế như thế là trung tính nghiên về tích cực.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 131

quang cao