(30-6-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tăng nhẹ, khối lượng ở mức cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 19-6-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng nhẹ dư bán với lượng dư bán mới là 60.736 lô từ 60.409 lô tuần trước, tăng 327 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán 5.113 lô để lên 34.511 lô từ 29.378 lô tuần trước.

Xét về khối lượng, vị thế như thế là trung tính nghiên về tích cực.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 91

quang cao