5/11/2018 Bình luận kỹ thuật giá cà phê tuần từ 05-10/11/2018

Hình 2

Đứng tại thời điểm hiện nay, ngay sau khi đóng cửa ngày 02/11/18, giá robusta London đang đứng tại 1729 Usd/tấn. Tuần qua, giá kỳ hạn sàn này xoay quanh đỉnh và đáy là 1740-1661.

Cứ tạm lấy 1660 là đáy cho tuần này (tính đến 09/11), giá London chỉ bị đe doạ xuống khi mất chốt 1660.

Đỉnh của tuần trước 1740 cũng nằm tại vùng kháng cự mạnh 1743. Nên khu vực 1740-1743 rất cần một lực hấp dẫn của người mua thì sàn này mới có cơ sở để dâng cao hơn. Khi qua 1743, kỳ vọng tiếp theo tại 1766 để tìm cách phóng lên 1792, là mức kháng cự cực kỳ quan trọng cho bất kỳ ý đồ muốn tăng nào trên sàn robusta London (xem hình 2).

Tóm lại, khung dao động trong tuần này dự kiến về mặt kỹ thuật ở trong vùng nhỏ là 1695-1743 và vùng lớn hơn là 1660-1766. Nếu như vượt 1766, London có thể lên vùng 1782 nhưng để vượt 1792, cần một độ trễ nhất định chứ khả năng vượt khỏi 1792 chưa xảy ra trong tuần này.

Hướng xuống 1660 xem ra cũng không dễ nhưng một khi mất 1696, là điểm gặp mức bình quân động của 5 và 200 ngày, thì chạy xuống 1660 chỉ trong gang tấc.

NGUYỄN QUANG BÌNH (trích nguồn NCIF)

Hits: 227

quang cao