6/11/18 Vị thế kinh doanh của đầu cơ giảm

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 30/10/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán bằng cách mua thoát 7602 lô để còn 44381 lô. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm với mua bù 3025 lô để còn 4786 lô dư bán.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 119

quang cao