(31-7-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán giá robusta giảm về cuối năm 2017 của Reuters

Kết quả một cuộc thăm dò thị trường với 9 nhà kinh doanh và phân tích cà phê của Reuters cho thấy nếu như giá kỳ hạn arabica New York tăng thì giá bình quân của sàn kỳ hạn robusta London giảm. Đến cuối năm chỉ còn 2100$/tấn, giảm 1,9% so với mức đóng cửa ngày 27-7 là 2141$/tấn.

Dự đoán của thăm dò trước đây thấp hơn ước đoán hiện nay. Bấy giờ là 2080$.

Giá robusta trước đây vững do cung ứng loại này trên thế giới giảm do Brazil và cả Việt Nam mất mùa.

Niên vụ mới sắp tới 2017/18 thăm dò Reuters nói ước sản lượng Việt Nam đạt 28 triệu bao, còn Brazil đạt 15,5 triệu bao so với niên vụ này chỉ 12 triệu bao.

PHẠM KỲ ANH theo Reuters

Xem thêm bài liên quan: (31-7-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán giá arabica nửa cuối năm 2017 của Reuters

 

Hits: 64

quang cao