(31-7-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán giá arabica nửa cuối năm 2017 của Reuters

Kết quả một cuộc thăm dò thị trường với 9 nhà kinh doanh và phân tích cà phê của Reuters cho thấy giá bình quân của sàn kỳ hạn arabica New York vào cuối năm nay ước chừng 150 cts/lb, tăng 10,3% so với giá đóng cửa của sàn này ngày 27-7 tức 135.95 cts/lb. Mức đoán này có giảm so với lần thăm dò trước cũng của Reuters, bấy giờ là 155 cts/lb.

Đoán giá arabica tăng là do đòn bẫy giá robusta vững vì loại cà phê này mất mùa tại nhiều nước cộng với sản lượng arabica giảm ở Brazil, một thành viên trong nhóm được thăm dò phát biểu.

Niên vụ 2017/18 của Brazil ước đạt 50 triệu bao, là niên vụ nằm trong chu kỳ thất, trong đó ước có 38 triệu bao arabic và 12 triệu bao robusta.

Nhưng thăm dò cũng đưa ra con số sản lượng Brazil niên vụ 2018/19 là 58,5 triệu bao trong đó gồm 43 triệu bao arabica.

PHẠM KỲ ANH theo Reuters

Bài liên quan: (31-7-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán giá robusta giảm về cuối năm 2017 của Reuters

Hits: 87

quang cao

1 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.