No Picture
Bài học kinh doanh

23/10/2019 Brazil cạn cà phê để bán. Có đáng tin?

Nhiều bái viết trên mạng về thị trường, nếu không lọc kỹ, sẽ rất dễ gây hoang mang và tạo tâm lý không tốt cho thị trường. Vì thị trường tài chính, trong đó có cà phê, rất dễ bị hiệu ứng kinh doanh bầy đàn. […]

No Picture
Tin cà phê

19/9/2019 Giá cà phê phục hồi trong thế yếu

Mức 100 cts/lb khá vững dù chỉ còn 0,1 để mất. Sàn robusta thoát lên nhưng đóng cửa tăng nhẹ. Như vậy, với quyết định của Fed, thị trường đã cấy chi phí tài chính vào giá. Ở mức này, hai sàn cà phê vẫn nàm ở khu vực thấp, kỹ thuật còn yếu. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: Internet […]