(12-4-2017) Brazil: xuất khẩu cà phê tháng 3-2017 giảm chỉ còn 2,36 triệu bao

Xuất khẩu cà phê tháng 3-2017 của Brazil đạt 2,36 triệu bao, giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái là 2,77 triệu bao dù năm nay được cho là năm được, hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil Cecafe cho biết.

Đấy cũng là tháng thứ hai liên tiếp khối lượng cà phê xuất khẩu của Brazil giảm do nông dân chưa muốn bán nhiều. Lúc này cũng là đỉnh điểm thời “giáp hạt” và nông dân chuẩn bị thu hoạch vụ mới trong vài tuần nữa.

Tổng kết niên vụ này tính từ tháng 7-2016 cho đến hết tháng 3-2017 đạt 23,05 triệu bao, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 25,36 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê hòa tan lại tăng trong tháng 3-2017, đạt 343.278 bao so với 254.135 bao tháng 2-2017. Đây là chuyện lạ vì qua bao nhiều tin đồn robusta mất mùa, giá nội địa cao, xuất khẩu cà phê hòa tan vẫn tăng.

Xuất khẩu cà phê nhân robusta tháng 3-2017 của Brazil chỉ đạt 20.000 bao, do có bao nhiêu robusta đổ dồn vào xuất khẩu cà phê hòa tan và tiêu thụ trong nước. Nếu tính hết cả cà phê nhân, tháng 3-2017 đạt 2,34 triệu bao so với cùng kỳ năm ngoái là 2,7 triệu bao.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, năm 2016 được mùa đạt sản lượng 51,37 triệu bao. Vụ mùa đến đây bắt đầu từ tháng 7-2017 là năm mất theo chu kỳ năm được năm mất, ước chỉ đạt chừng tư 43,6-47,5 triệu bao.

QUAN DI SƠN, theo Reuters

Hits: 59