(26-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê cho tuần đến 31-3-18

Ngày cuối tuần trước, cả hai sàn cà phê về mặt kỹ thuật mà nói nhanh chóng chuyển qua pha tiêu cực. Lý do: Cả New York và London phá các mức hỗ trợ quan trọng như New York 118.30 và 116.90 cts/lb, London 1711, rồi 1700 và 1678. Giá chỉ phục hồi không đáng kể khi đóng cửa.

Như thế, cả hai sàn đã chọn hướng đi trước mắt cho mình khi phá rào dưới để xuống sâu.

Riêng sàn robusta London, phá thế 1678, London dừng lại 1671 để rồi phóng lên lại 1690. Hãy xem đó là một biểu hiện tích cực như trước đây nó đã từ chạm 1678 rồi vùng mạnh dậy ngay hôm “ngã ngựa” (xem hình trên). Có thể kỳ vọng rằng ở mức 1690, với lực bán ít từ các nước sản xuất, với gánh nặng bán quá mức trong tuần trước, với lượng dư bán khổng lồ trên sàn New York, hy vọng giá London có pha phục hồi trong tuần này.

Cứ vượt khỏi và đóng cửa trên các mức chắn cũ, góp thêm một hy vọng cho giá đi xa hơn. Đó là các mức 1764/1794.

Cũng cần nhớ rằng khi chạm 1671, giá kỳ hạn robusta London xuống mức sâu nhất tính từ cả năm nay (xem hình trên)

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 374

quang cao