(25-4-2018) Giá kỳ hạn cà phê được đà tăng mạnh

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1742+6 (1749-1725)                            1782+13 (1787-1760)

New York:                  

118.50+1.50 (118.50-116.50)              120.45+1.50 (120.80-118.50)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 7-2018 là 39.60 cts/lb (+)  – USDX 90.83 (-)    – BRLUSD 3.47(-)

Mặc đồng BRL giảm mạnh (1$ ăn 3,47 BRL), giá hai sàn kỳ hạn cà phê vẫn tăng.

New York phải tăng thì đã quá rõ, London giảm áp lực bán do người bán hàng thực chuyển không chốt tháng 5 để qua tháng 7. Nên bán tháng 5 giá tăng ít (+6) mua tháng 7 và giá tăng nhiều (+13).

Cấu trúc vắt giá giữa tháng 7 với tháng 9 và 11 của London giúp cho thị trường tin tưởng London còn cơ hội lên nữa.

PKA

Hits: 333