(25-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta hôm nay

quang cao

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 24-10-2017:

London:             

1993-25 (2016-1981)                              1945-23 (1967-1936)

New York:                  

123.20-1.15 (124.75-122.85)                 126.95-1.15 (128.45-126.60)

Hai sàn đều giảm, cấu trúc vắt London vẫn gắt.

LONDON

Đóng cửa giảm sâu theo hướng tiêu cực. Giá còn đà xuống, điều ấy chưa thể loại trừ trên bức tranh kỹ thuật hiện nay. Các mức quan trọng đang chờ chạm phía dưới là 1922/1914. Tuy nhiên, nhờ cấu trúc vắt còn rất gắt, giá kỳ hạn London tháng 1-2018 chắc chỉ dao động trong khung 1900-2000. Giá chỉ trở nên quá xấu khi xuống dưới 1900 với một lượng giao dịch cực lớn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

(Visited 72 times, 1 visits today)
quang cao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*