(25-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 24-10-2017:

London:             

1993-25 (2016-1981)                              1945-23 (1967-1936)

New York:                  

123.20-1.15 (124.75-122.85)                 126.95-1.15 (128.45-126.60)

Hai sàn đều giảm, cấu trúc vắt London vẫn gắt.

 

NEW YORK

Dù lượng dư bán đã nhiều, các quỹ đầu cơ hôm qua tiếp tục bán do các sàn chứng khoán Mỹ cần dòng vốn mới và do đồng BRL yếu (3,265 BRL ăn 1 USD), xuống mức thấp nhất từ hai tháng rưỡi nay.

Xuống chạm 126.75 cts/lb cơ sở tháng 3-2018, các hãng kinh doanh ra tay mua cứu dù đợi xuống chừng nào mua chừng nấy.

Khuynh hướng tiêu cực. Chạm 126.75 (tháng 3-2018) hay 123 tháng (12-2017), khả năng xuống vẫn còn. Nếu như các quỹ đầu cơ chơi đòn liều bán tiếp, phá kỷ lục cũ 42,4 ngàn lô, chắc giá còn đi thêm 5-10 cts. Nhưng hy vọng họ không làm như thế vì lượng dư bán 42,3 ngàn không phải nhỏ. Đóng cửa nằm trên các mức 126.75 (3-2018) và 123 (12-2017) ngay giáp mí, sẽ là đòn cân não.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 19

quang cao