(24-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica New York

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 23-10-2017:

London:             

2018-2 (2027-2009)                                1968+3 (1977-1956)

New York:                  

124.35-0.90 (126.50-123.85)                 128.10-0.90 (130.20-127.60)

 

NEW YORK

Tránh được mức sâu 123 thêm một lần nữa dù giá có khi về 123.85 nhờ các nhà kinh doanh và rang xay mua mạnh. Khả năng giá dội về 123 cơ sở tháng 12-2017 chưa hết. Tuy nhiên, rất hy vọng rằng đầu cơ có lượng dư bán nay cận mức cao kỷ lục trên 42,3 ngàn lô.

Xem chuyện đầu cơ muốn tăng dư bán lên 45-47 lô, mức kỷ lục mới, là chuyện bình thường. Nếu vậy, bấy giờ giá sẽ chuồi về 123 hay thậm chí 120. Nhưng lượng dư bán quá nhiều hiện nay trên sàn New York khó kích bán mạnh từ nhiều phía.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 19

quang cao