(24-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê robusta London

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 23-10-2017:

London:             

2018-2 (2027-2009)                                1968+3 (1977-1956)

New York:                  

124.35-0.90 (126.50-123.85)                 128.10-0.90 (130.20-127.60)

LONDON

Sau khi đảo chiều quay về giảm ngày 20-10, London trở lại giao dịch đầu phiên hôm qua dương. Tuy nhiên, cuối phiên đã đằm lại và trả lại thị trường vị thế mất phương hướng. Tức hiện nay London đang trong kỳ tích lũy hoặc sẽ tăng hoặc sẽ giảm tùy theo pha kỹ thuật đi theo  hướng nào trong mấy ngày tới đây.

NGUYỄN QUANG BÌNH

 

Hits: 36