1/12/2018 Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 27-11-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục ở vị thế dư bán, tăng không đáng kể, đạt 38.971 lô tăng 146 lô so với báo cáo tuần trước đó. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London đảo mạnh sang vị thế dư mua với con số cuối cùng 1.556 lô so với tuần trước là 300 lô dư bán.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 187

quang cao