Xuất khẩu hồ tiêu Ấn độ tăng 12%

(19-6-2017) Cục hồ tiêu Ấn độ thuộc Bộ nông nghiệp nước này cho biết tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Ấn độ từ tháng 3-2017 đến 4-2017 đạt 948 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ giảm thêm 200 còn 48.700 INR/tấn ngày 16-6-2017. Giá hồ tiêu nội địa tại các tỉnh Tây nguyên cuối tuần ở mức 78-79 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

 

Hits: 28