Xuất khẩu hồ tiêu Ấn độ tăng 12%

(19-6-2017) Cục hồ tiêu Ấn độ thuộc Bộ nông nghiệp nước này cho biết tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Ấn độ từ tháng 3-2017 đến 4-2017 đạt 948 tấn, tăng 12% so với cùng…