11/02/2019 Dịp Tết mua bán yếu, giá London vẫn giảm

Thị trường cà phê trong nước có thể phải chịu một đợt giá giảm về quanh 32 triệu đồng hay có thể sâu hơn, trong thời gian ngắn thì tuần này, dài thì đến 25/02/19 nếu như giá kỳ hạn robusta London không giữ nỗi mức 1.468 Usd, là mức đáy chưa thế bị phá vỡ từ giữa tháng 12/2018 đến nay.