Tin cà phê

27/4/2020 Tuần này giá cà phê nội địa chạy ngang ngang là đã tốt?

Hãy lưu ý khi có doanh nghiệp nào đó trên sàn dầu thô “sập tiệm”, sẽ ảnh hưởng dây chuyền tới các sàn khác là rất lớn và rất xấu do tương tác dòng vốn trên các sàn phái sinh rất mạnh. […]