Tin các loại hàng hóa khác

28/7/2020 Giá vàng phi nước đại. Rồi sao nữa?

Khi chỉ cần nghe (nghe thôi) ai đó nói đã có thuốc ngừa Covid-19 công hiệu, hay TT Trump “tuýt” hay Fed nói bóng gió chi đó, đồng Usd lên lại…thì bấy giờ sẽ thấy thiên hạ chạy khỏi sàn vàng.. […]