(15-8-2017) Bình luận giá trong phiên

Thời điểm ghi nhận: 16:50 phút ngày 15-8-2017 Tuy trào lưu bán ra chưa rõ nét ở đầu phiên, thị trường ghi nhận giá hai sàn kỳ hạn ở vùng âm nhiều hơn. Giá robusta…

Xuất khẩu gạo: còn nhiều ngộ nhận

(TBKTSG) – Dự thảo nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương công bố ngày 9-4-2017 được nhiều người trong ngành đánh giá có nhiều điểm tích cực nhưng vẫn còn những…

Thay đổi hay là… dẹp tiệm?

(TBKTSG) – Nghĩ cũng lạ, thời buổi khó khăn, ai cũng than kiếm tiền khổ nhọc, nhưng vẫn đua nhau đi du lịch ầm ầm. Trước đây, nhiều người nói đời sống ở Nhật Bản quá…