28/10/2018 Cảm nhận thị trường: Cà phê nhạy…gì?

Hôm nay 28/10, 150 triệu người dân Brazil đi bầu tổng thống vòng 2. Theo giờ Brazil, phải chiều tối nay (giờ VN) các khu vực đặt hòm phiếu mới mở cửa. Những thăm dò gần đây đều nghiêng về ứng cử viên (UCV) cực hữu Jair Bolsonara, tuy nhiên UCV phái tả Haddad lấy lại dần tỷ lệ do lo ngại một Pinochet (tướng cực hữu) độc tài lại xuất hiện.

Thật ra, dân Brazil vốn đã có kinh nghiệm đối với một lãnh đạo độc tài và không thích mấy phái cực hữu. Nhưng trước một lựa chọn, họ không còn cách nào để chọn cánh tả vì sau mấy nhiệm kỳ, đảng này càng lộ rõ là một hệ thống tham nhũng, hối lộ, lợi ích nhóm…và có lẽ lần này phải trả giá. Nên ở lần bầu phiếu này, dân Brazil không phải bầu cho ai mà bầu để chống ai!

Như trong những bài trước đã nói, nếu Bolnonaro thắng, sẽ có một sự phấn khích nhất thời làm cho giá cà phê và hàng nông sản mà Brazil có thế mạnh, tăng giá. Đồng Brl tăng từ khi có tin ông này lướt thắng trong các thăm dò…Nhưng đối với một Brazil hiện tại quốc hội có đến trên 30 đảng phái, đảng nào cũng có mặt, thì việc thống nhất hành động xem ra khó và các chính sách của Bolsonaro khó mà thành. Không chắc đồng Brl vững khi ông chính thức nắm quyền…

Dù sao, người kinh doanh cà phê cũng chuẩn bị tư thế cho một hứng khởi trên sàn cà phê, nhưng coi chừng…hãy xem nó là…vô thường.

NGUYỄN QUANG BÌNH

 

Hits: 186

quang cao