(26/10/2018) Hai sàn cà phê đổi giờ giao dịch

Từ 29/10/2018, hai sàn kỳ hạn cà phê London và New York hoạt động theo giờ mùa đông.

London mở cửa hàng ngày lúc 16g và đóng cửa 0:30g ngày hôm sau.

New York mở cửa hàng ngày lúc 16g15 và đóng cửa 1:30g ngày hôm sau.

Kính báo,

thitruongcaphe.net

Hits: 176

quang cao