30/10/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên 2 sàn kỳ hạn giảm đi nhiều

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 23/10/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh lượng dư bán bằng cách mua thoát đến 19.648 lô để còn 34.730 lô. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm mạnh với mua bù 4.401 lô để còn 7.811 lô dư bán.

Kỷ lục dư mua London 49.043 lô, dư bán 38.813 lô

Kỷ lục dư mua NY 58.960, dư bán 113.412 lô

PHẠM KỲ ANH

 

 

 

Hits: 176