Tiêu… theo giá tiêu

“Tuổi này rồi mà còn thích các trò chơi trên màn hình nhỉ?”, tôi thẳng thắn góp ý để rồi bất ngờ nhận được một phản ứng khá nhẹ nhàng rằng “tôi đang trao đổi giá hồ tiêu trên mạng” bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Chỉ có nhà nông với nhà nước khổ!

Trong mua bán nông sản, từ lâu, ta thường đưa ra sự kết hợp “3 nhà” để kiến tạo hạnh phúc bền vững: nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà nông! Trong thực tế, tôi thấy “3 nhà” ít khi “hợp chuẩn hạnh phúc” mà chỉ tạo khổ cho “2 nhà”: nhà nông và nhà Nước.Ở đây, ta bàn chuyện mua bán lúa và nông sản …

(28-2-2018) VN: Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2017

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hàng cà phê hai tháng đầu năm 2017 xuất khẩu ước đạt 273.000 tấn với giá trị 616 triệu đô la Mỹ, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Chớ phụ chợ xưa

Tham gia vào chuỗi cung ứng là hết sức quan trọng, nhưng xin đừng bỏ phí những hình thức họp chợ, chợ phiên…đôi khi “cổ lỗ sĩ” nhưng là một hình thức đối trọng trên thị trường hàng hóa nông sản, có lợi cho nông dân và cả người tiêu dùng.