(7-7-2017) Giá tiêu hồi phục nhẹ

Giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ lên nằm yên tại mức 49.100 INR/tấn, tăng 200 INR/tấn so vài ngày trước đó.

Giá hồ tiêu tại một số nơi ở Tây nguyên cũng tùy nơi nhưng chung quanh mức từ 77-79 triệu đồng/tấn, so với tuần trước 76 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 40