(6-7-2017) Bình luận nhanh thị trường cà phê trước mở cửa

Có lẽ không cần bàn đến London nhiều vì mấy bữa nay nói về nó mà quên bàn New York.

Hôm nay, New York có cái gì đó ngờ ngợ. Đóng cửa 130 cts/lb tăng 2.30 cts/lb. Mức này đã nằm trên mức bình quân động 20 ngày, là tích cực, nhưng vẫn còn dưới 137 xa vì đó là bình quân động 100 ngày.

Dù sao, tới mức này, ta tạm thời nói New York đã có đáy ở 115.50. Vậy không ngại gì để nói rằng xu hướng hiện nay trên NY theo hướng lên.

Mức 130.60 hôm qua bị luộc cả hướng lên lẫn hướng xuống. Hôm nay nếu New York nằm trên mức ấy khi đóng cửa thì quá tuyệt!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 34