(1-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ tăng

thị trường cà phê
vườn hồ tiên Dak r'moan Daknong . Ảnh NQB

Hết đợt nghỉ dài, giá hồ tiêu Kochi tại Ấn độ đang phục hồi dần. Từ 48.400 INR/tấn ngày 24-25/6/2017, giá mặt hàng này tại Kochi ngày cuối tháng lên 48.800 INR/tấn sau khi chạm 48.300 INR/tấn ngày 27/6.

Giá hồ tiêu tại nhiều nơi ở Việt Nam quanh mức 76-77 triệu đồng/tấn, giá rất ổn định, tăng giảm không mấy.

QUAN DI SƠN

Hits: 28