1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

(1-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ tăng

thị trường cà phê

Hết đợt nghỉ dài, giá hồ tiêu Kochi tại Ấn độ đang phục hồi dần. Từ 48.400 INR/tấn ngày 24-25/6/2017, giá mặt hàng này tại Kochi ngày cuối tháng lên 48.800 INR/tấn sau khi chạm 48.300 INR/tấn ngày 27/6.

Giá hồ tiêu tại nhiều nơi ở Việt Nam quanh mức 76-77 triệu đồng/tấn, giá rất ổn định, tăng giảm không mấy.

QUAN DI SƠN

(Visited 144 times, 1 visits today)

Trả lời