(23-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ giảm liên tục

Khác với giá nội địa tại Việt Nam đang ở quanh mức 81-82 triệu đồng/tấn nhờ sức mua của thương lái người Trung quốc, giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ giảm hàng ngày.

Giá hồ tiêu trên thị trường hàng thực Ấn độ đã đi từ 48.600 INR/tấn ngày 17/07 xuống 48.200 rồi 48.100 INR/tấn ngày 20-7 để còn dưới 47.900 INR/tấn ngày 21-7.

QUAN DI SƠN

Hits: 671 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.