(18-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ giảm nhanh

Từ 49.200 Inr/tấn ngày 12/7/17, giá hồ tiêu tại Kochi, Ấn độ giảm nhanh xuống 48.600 idr/tấn vào ngày 17/7/17.

Giá hồ tiêu xô nhiều nơi ở Việt nam quanh mức 76-77 triệu đồng/ tấn.

Quan Di Sơn

Hits: 10

quang cao