Bình luận ngắn về hướng giá cà phê 27-06-2017

(27-06-2017) Đóng cửa sàn kỳ hạn robusta mức 2090$+12$ và sàn arabica 124.50+1.50 cts/lb.

Sàn arabica mất sức mua khi chạm 126.60 cts/lb, đỉnh trong ngày hôm qua 26-6 để lùi về 124.50.

Dù hôm qua tăng, New York tạm thời tích cực nhưng lưu ý nếu không vượt 131.50 cts/l, là mức bình quân động 50 ngày, thì NY vẫn có thể giảm bất kỳ khi nào.

Đồ thị phân tích kỹ thuật London

Trên sàn robusta London, mức bình quân động 100 và 200 ngày hôm nay ở 2093 và 2095. Đóng cửa phiên hôm qua không vượt khỏi, dù tăng là tích cực, đang có chiều hướng yếu đi. London phải dứt dạt tăng một hơi qua 2149$ thì mới thực sự tích cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 80