Giá các sàn kỳ hạn hàng hóa tăng…trừ robusta London

(27-6-2017) Chỉ số USD đang giao dịch giảm mạnh, có lúc chỉ còn 96.42 điểm, giảm 0.70 điểm, đã giúp rất nhiều sàn hàng hóa tăng, kể cả arabica New York.

Lúc 20:35′, giá arabica tăng 0.80 đạt 125.30 nhưng giá robusta chỉ 2080-10$.

Có thể do sức ép chốt giá tháng 7-2017 (xin đọc bình luận ngắn hôm nay tại đây) (hay nghe tại đây)

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 54