(9-4-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán còn cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 3-4-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng lên kỷ lục mới với 61.865 lô thêm 5.887 lô dư bán. Đây là kỷ lục của tất cả các kỷ lục dư bán trên sàn này vì kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư bán 689 lô để còn 20.912 lô so với 21.601 lô tuần trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 321

quang cao