(22-9-2019) Bình luận kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN
LONDON  2012-23 (2038-2007)
NEWYORK 135-1.55 (136.20-133.65) / 138.55-1.55 (139.85-135.25)
Hai sàn quay đầu giảm lại sau một ngày 20/09 tăng quá mức, có lẽ chỉnh lại do phản ứng quá đà  khi nghe tin Fed không tăng lãi suất đợt này.
ROBUSTA
Ngày hôm qua, London lại giảm mất 23$ tức gần một nửa so với những gì đạt được ngày trước đó. Không vượt đỉnh ngày trước nhưng đáy sàn này cao hơn hôm trước (2007>1980). Đó là yếu tố tích cực có thể nhìn thấy.
Nhưng nghiệt ngã London đóng cửa nằm dưới toàn bộ các mức bình quân động 20/50/100 và 200 ngày: 2014/72/56 và 2111).
Xét về kỹ thuật, hướng giảm.
Khuynh hướng chung tiêu cực. Thị trường tăng giảm thất thường do các yếu tố bên ngoài như tiền tệ…
ARABICA
Đóng cửa giảm 1.55 cts/lb nhưng đáy giao dịch hôm qua đều cao hơn ngày trước (133.65>132.90).
Về chốt mức 135, New York chưa có dấu hiệu rõ ràng vì cận mức BQĐ 100 ngày ở 135.10 nhưng lại trên BQĐ 20 ngày 132.65.
Khuynh hướng chung trung tính.

Hits: 27

quang cao