(9-3-2018) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

thitruongcaphe.net

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1760-25 (1788-1754)                                1785-19 (1807-1779)

New York:                  

120.30-0.45 (121.80-119.60)                   122.60-0.35 (123.95-121.80)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 40.46 (+) vs 39.78  – USDX 90.18 (+)  vs 89.66    – BRLUSD 3.27 (-)

London mức chắn trên: 1801 / 1781     – Mức chắn dưới 1747 / 1733

New York mức chắn trên: 122.75  / 121.55   – Mức chắn dưới 119.35  / 118.35

Không lẽ giá cách biệt mới 39 cts/lb mà đã quay đầu lên?

London

Tấn công khu vực 1789-1794 không nổi, thiếu lực mua rõ rệt và luồng vốn bận rộn với sàn kim loại vàng do dễ kiếm ăn hơn, London trào xuống.

Bỏ các mốc BQĐ 20 ngày tại 1761 và 100 ngày tại 1775, London chỉ còn nằm trên BQĐ 50 ngày 1748.

Về kỹ thuật, chưa mất hy vọng tăng lại. Giá xuống là cơ hội mua nhưng khi tăng nếu không vượt 1790 thêm một lần nữa, có thể giá lại xuống hoạt động theo lối tích lũy tại 1705/1725 để tìm cơ hội mới.

New York

Quá tệ nhưng không biết xử lý thế nào, bán ra cũng không được, mua vào cũng không có lý.

Giá hôm qua đã thử 119.90 rồi 119.60, rất dễ về 118.30.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 162

quang cao