(10-3-2018) Thị trường cà phê: Hoạt động giá cà phê đang tạm tách khỏi yếu tố cung-cầu

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1780+20 (1784-1758)                                1800+15 (1804-1785)

New York:                  

120.15-0.15 (121.30-119.85)                   122.40-0.20 (123.50-122.10)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 39.42 cts/lb (-)  – USDX 90.09 (-)    – BRLUSD 3.25 (+)

Giá robusta London hầu như lấy lại gần hết những gì đã mất trong phiên 8-3-2018.

Mưa đều và nhiều tại các vùng cà phê Brazil kể cả vùng trọng điểm Espirito Santo. Thường tháng Tư Brazil bắt đầu hái robusta. Tuy nhiên mưa nhiều làm dấy lên lo ngại trái robusta chín trễn và hàng ra trễ. Giá robusta lên có phần nhờ tin này.

Báo cáo tồn kho cà phê khả dụng cdo Hiệp hội Cà phê Châu Âu quản lý tính đến hết 31-1-2018 đạt 9.925.900 bao 60 kg x bao-147.217 bao. Tuy nhiên, con số này chưa gộp tồn kho Bremen vì báo cáo trễ. Thống kê này chỉ đếm bao trong các kho cảng, còn cà phê đang trên đường tới kho chế biến, hàng ngay tại kho chế biến…không được tính, ước chừng 2,5 triệu rưỡi bao nữa vị chi chừng 12,5 triệu bao tồn kho tại châu Âu.

Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu tư trên sàn ước đến ngày khóa sở 6-3-2018 đều ở vị thế dư bán: London chừng 13.000 lô (giảm 4.000 lô) trong khi New York chừng 55.000 lô (tăng 2.000 lô). Chi tiết cụ thể sẽ báo sau.

Hai thị trường cà phê ngày cuối tuần đi trái chiều trong một ngày giao dịch mua bán giá cách biệt giữa hai sàn là chủ yếu: New York bây giờ đang yếu để nhường sân cho London, khi giá cách biệt hai sàn xuống đủ, các nhà kinh doanh thanh lý bấy giờ giá London lại chuyền bóng cho New York. Thị trường tách khỏi cung-cầu.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

-Nhận định giá cà phê thế giới tuần từ 05-10/03/2018

Hits: 841

quang cao