9/1/2019 Tin về đàm phán thương mại Mỹ-TQ

Kéo dài thêm một ngày ngoài dự kiến, hôm nay, hai bên Mỹ-TQ đã kết thúc vòng đàm phán Bắc Kinh. Theo Bloomberg, hai bên có những ”ghi nhận lạc quan” nhưng thị trường chưa có thông báo chính thức nào. Tuy vậy, một quan chức cho rằng hai bên đang soạn thảo văn bản tuyên bố chung và sẽ công bố sau.

Nghe rằng ”lạc quan” là vì TQ cam kết mua hàng nông sản và năng lượng của Mỹ. Hai bên chưa thống nhất về lãnh vực công nghệ cao mà theo đó Mỹ cho rằng họ bị ăn cắp công nghệ và TQ bắt các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ.

Xem thêm:

9/1/2019 Cảm nhận thị trường: Đàm phán Mỹ-TQ kéo dài thêm một ngày

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 144