(8-12-2017) Thị trường cà phê: Giá giảm mạnh, “chạy làng trước ngày tăng lãi suất USD”?

London:             

1730-28 (1767-1724)                              1723-21 (1751-1718)

New York:                  

122,90 (126.40-122.10)                         125.15-3.10 (128.55-124.45)

Giá hai sàn kỳ hạn cà phê có một ngày giảm sâu, nhất là arabica New York. Giá tháng 3-18 New York âm 3.20 cts/lb chốt 122.90 cts/lb mất 2,5%. Giá giảm sau khi mất mốc 124.85 cts/lb và nhiều lần muốn tấn công lên trên vùng 130 nhưng thất bại.

Người ta cho rằng mất mốc 124.85 giá New York trở nên xấu và đi xa hơn. Như vậy nguyên giá đóng cửa đã thấp gần 2 cts/lb rồi. Tiêu cực nảy sinh và thêm 3 cts/lb là trong đường kỹ thuật theo hướng xấu.

Mưa tại các vùng cà phê Brazil làm giá New York giảm mặc dù lượng dư bán của các quỹ đầu cơ còn rất lớn.

Giá London cũng mất 28$ còn 1730$ cơ sở tháng 1-2018. Khi New York yếu, thị trường biết dư bán của đầu cơ nhiều giá vẫn rớt, thì không cớ gì London tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 38