(7-6-2018) London tăng và New York giảm. Chuẩn bị gió xoáy?

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1751+4 (1754-1739)                       1736+3 (1739-1725)

New York:                  

118.25-1.20 (119.85-118.20)           120.55-1.20 (122.15-120.50)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 38.83 cts/lb (–)  – USDX 93.50 (-)    – BRLUSD 3.85 (–)

Từ 5 phiên giao dịch gần đây, London chọn thái độ lừng khừng, không muốn xuống dưới 1730 mà như muốn làm đáy nền. Ít mua mới bán mới.

Bên sàn New York, đồng BRL đang yếu (1 USD ăn 3.85 BRL) nên NY kỹ thuật vốn yếu thì càng thêm yếu.

Giá cách biệt giữa sàn A New York với R London co lại, bất lợi cho thị trường xuất khẩu robusta.

Thị trường London khó đoán định nhưng New York yếu đáng ra London phải yếu. Không biết khi New York tăng lại có kéo theo London hay London lúc  ấy bị dìm hàng?

NQB

Hits: 474