(7-5-2018) Hãy lưu ý giá cà phê giai đoạn này

Theo đà của sàn kỳ hạn robusta, giá cà phê nguyên liệu tại các tỉnh Tây nguyên đang quanh mức 36,8-37 triệu đồng mỗi tấn.

Tại sao giá London tăng mà giá nội địa không tăng cho bằng? Câu trả lời là dù giá kỳ hạn lên mạnh, người mua không trả tương ứng mức tăng. Giá xuất khẩu tính theo mức chênh lệch so với sàn kỳ hạn đã giãn mạnh từ trừ 90 Usd/tấn nay về trừ 120 Usd/tấn. Sở dĩ giá xuất khẩu bị trừ nhiều do từ nay trở đi, hợp đồng cà phê châu Âu cho robusta  bắt đầu áp dụng điều kiện giao hàng FOT (giao hàng lên xe tải/tàu lửa – free on truck/train) với chi phí cộng thêm từ 40-50 Usd/tấn.

Cũng cần lưu ý với các doanh nghiệp kinh doanh cà phê rằng xét từ 5 năm nay, hầu hết thời gian từ tháng 04 và 05 hàng năm là giai đoạn giá xuống. Nhìn biểu đồ hình trên, ta thấy rằng chỉ trừ năm 2016 có hướng tăng, còn các năm khác trong thời gian này giá London đều theo hướng xuống. Vào tháng 05/2018, giá theo hướng tăng nhưng cũng cần chú ý đến hiện tượng này để tránh các rủi ro có thể.

Nói về giá nội địa, hiện hàng xuất khẩu giao về TP. HCM đang quanh mức 37,5 triệu đồng mỗi tấn. Đà lên đang còn nhưng dù tăng có mạnh nữa, giá xuất khẩu sẽ bị trừ nhiều hơn. Tuy nhiên, mức 38 triệu đồng mỗi tấn cho những ngày tới trong tháng này vẫn có thể được xem là kỳ vọng.

Mức thấp 36 triệu cho giá cà phê nội địa đến nay được cho là sàn vì chỉ cần về 36,5 triệu, nhiều nhà đầu tư trong nước sẽ chọn cà phê để mua trữ.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 476

quang cao