(6-5-2018) Giá cà phê: Một tuần nhìn lại

Hoạt động của hai sàn kỳ hạn cà phê đã chuyển hẳn sang giao dịch trên cơ sở tháng 07/2018. Tháng 05/18 nay trở thành tháng giao ngay (spot month). Quyền chốt giá bán các thương vụ xuất khẩu theo các hợp đồng giao sau tháng 05/18 đã chấm dứt vào ngày 30/04/18.

Thường mỗi khi đến giai đoạn chuyển sang giao dịch tháng mới, sức ép chốt bán các hợp đồng xuất khẩu và kỳ hạn khá mạnh nên hay ảnh hưởng xấu đến giá trên sàn. Hiện tượng ấy vẫn xuất hiện một tuần trước khi sang tháng 05/18 và giao dịch trên kỳ hạn tháng 07/18.

Nhìn lại tháng 04/2018, đấy là thời gian giá sàn kỳ hạn London tăng giảm không mạnh và hoàn toàn hoạt động ở khu vực thấp. Dao động giá suốt cả tháng trong khung cao/thấp nhất là 1787-1722 và giá đóng cửa ngày đầu và cuối tháng 04/18 chỉ cách nhau -3 Usd/tấn (1759-1756).

Dao động yếu và giá không rớt nhiều chứng tỏ một điều rằng sức ép chốt giá bán của các nước xuất khẩu không phải quá mạnh để giá tiêu cực. Rất có thể khi thấy giá tháng 05/18 thấp (quanh 1750 Usd/tấn) các nhà xuất khẩu đã chuyển quyền chốt giá sang tháng 07/18 để nhờ thời gian mà tìm cơ hội. Cho nên, tháng 05/18 của sàn London đi qua trong yên thắm nhưng người trên thị trường hiểu rằng sóng gió sẽ chuyển về phía sau, khi tháng 07/18 trở thành tháng giao ngay và áp lực chốt giá vào cuối tháng 06/18.

Đúng vậy, khi vừa hết quyền chốt giá tháng 05/18 để chốt trên tháng 07/18, giá kỳ hạn London có một ngày 01/05 dao động cực mạnh với mức cao/thấp nhất trong ngày gần 100 Usd/tấn (1845-1742). Giá London tuần đầu tháng 05/18 đã lên hoạt động vùng trên 1800 với mức cao nhất 1845. Đóng cửa phiên cuối tuần trước vào ngày 04/05 ở mức 1813 Usd/tấn.

Giá kỳ hạn arabica New York cũng tạm chia tay với khu vực thấp (dưới 120 cts/lb) trong tháng 04/18 để lên sinh hoạt ở các mức 122 và trên mức đó nữa là 125.95 cts/lb.

Giá cà phê nội địa tại các tỉnh Tây Nguyên có lúc trong tháng 04/18 ở mức 36 triệu đồng thì sang đầu tháng 05/18 đã lên trên 37 triệu đồng mỗi tấn.

Cà phê loại 2, tối đa 5% đen vỡ giao hàng vào kho quanh cảng TP. HCM ở mức 37,2-37,5 triệu đồng mỗi tấn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 85