(7-5-2018) NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT GIÁ CÀ PHÊ TUẦN NÀY

Trước khi nói về kỹ thuật, thiết nghĩ nên nhìn lại đồ thị giá kỳ hạn London tháng 04/18 (trong ô vuông màu vàng). So với thời gian cách đấy 5 tháng, đó là một tháng đỉnh không cao đáy không sâu bằng các thời gian trước. Tất cả các ngày giao dịch đều ở khu vực thấp…cho đến khi qua ngày 01/05/2018.

Như vậy, thoát khỏi áp lực chốt giá trước khi sang tháng 05/18, sàn kỳ hạn ngay ngày đầu tháng 05/18 đã tăng rất mạnh: chạm đỉnh 1845 vào ngày 01/05, là mức cao nhất tính từ tháng 11/2017. Đóng cửa ngày 04/05 tại 1813, trên mức tâm lý quan trọng 1800, đồng thời nằm trên các mức bình quân động (BQĐ) 20/50/100 ngày tương ứng với các mức 1767 / 1770 / 1771 và đặc biệt giữ vững vị trí trên mức 1804, chính là mức chắn cũ và là BQĐ 5 ngày.

Đóng cửa ở mức 1813, trên các đường BQĐ quan trọng, là dấu hiệu tích cực. Nhưng để khẳng định đường tiến, London cần qua 1835 và đặc biệt 1845 để tìm đường lên cao hơn nữa (xin xem hình trên).

Tính theo đường xuống, các mức chắn tại 1785/1770 là cực kỳ quan trọng và nếu mất các mốc ấy, khả năng sàn này sẽ quay lại 1720. London làm sao đừng để về mức 1720 vì đấy sẽ có những khoảng rớt tự do, như khu vực 1695 và 1670. Tuy nhiên, đấy là nói đường dài (xin xem hình trên). Còn trước mắt, giá kỳ hạn London vẫn còn có thể đứng trên mức 1800 nếu như có sự tiếp sức từ sàn New York.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 384

quang cao

1 Comment

  1. Tính theo đường xuống, các mức chắn tại 1785/1770 là cực kỳ quan trọng và nếu mất các mốc ấy, khả năng sàn này sẽ quay lại 1720. London làm sao đừng để về mức 1720 vì đấy sẽ có những khoảng rớt tự do, như khu vực 1695 và 1670. Tuy nhiên, đấy là nói đường dài (xin xem hình trên). Còn trước mắt, giá kỳ hạn London vẫn còn có thể đứng trên mức 1800 nếu như có sự tiếp sức từ sàn New York.

    ==> ý tác giả là đường dài London sẽ rớt đậm ????

Comments are closed.