(5-5-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán trên hai sàn cà phê giảm, New York giảm rất mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 1-5-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh dư bán với mua bù 13.874 lô chỉ còn 45.260 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm lượng dư bán 1.908 lô để còn 12.420 so với tuần trước là 14.328 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 56