(3-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta hôm nay

nguyễn quang bình

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 2-11-2017:

London:             

1916+29 (1922-1890)                                      1870+32 (1877-1844)

New York:                  

126.40+3.45 (127.60-122.50)                129.85+3.40 (130.95-126.10)

Giá hai sàn đảo chiều tăng, London kéo theo New York. Các nước sản xuất vắng mặt do Brazil và Colombia nghỉ lễ.

LONDON

Mở cửa là tăng ngay, bỏ phăng các yếu tố tiêu cực do giao dịch ngày hôm trước để lại. Dù mốc 1871 là rất quan trọng mà các hôm trước London để mất đi dễ dàng, hôm qua đóng cửa nằm ngay mí ấy 1870.

London chọn đi theo hướng nào là ở ngày hôm nay, vượt khỏi 1871 thì tăng tiếp, mất nó lại giảm xuống.

Khuynh hướng TRUNG TÍNH và tiêu cực. Sức rướn hôm qua chỉ đến 1877 mà không vượt 1880, đóng cửa cũng nằm giáp mí với 1871. Nên về kỹ thuật chưa nói được gì nhiều. Chỉ lưu ý khi vượt lên khỏi 1871 càng cao càng tốt, mới hy vọng giá còn tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 21

quang cao