(3-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 2-11-2017:

London:             

1916+29 (1922-1890)                                      1870+32 (1877-1844)

New York:                  

126.40+3.45 (127.60-122.50)                129.85+3.40 (130.95-126.10)

Giá hai sàn đảo chiều tăng, London kéo theo New York. Các nước sản xuất vắng mặt do Brazil và Colombia nghỉ lễ.

 

NEW YORK

Giá tăng cực mạnh, càng về cuối phiên càng cao, chỉ giảm lại đôi chút khi đóng cửa. Tăng mạnh, New York sẵn sàng quên các chuyện tiêu cực cũ. Hướng tăng vẫn còn do các quỹ đầu cơ còn giữ lượng dư bán nhiều. Vượt khỏi 128.05 sẽ mở đường lên tiếp (cơ sở tháng 12/17).

Giá tháng 12/17 phải vượt khỏi 128.05 thì hướng tích cực mới chắc và rõ hơn. Nếu bức khỏi mức này, sức rướn còn thêm 5 cts/lb tức 133 cts/lb!

Cứ hy vọng, có sao đâu!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 11

quang cao