(28-2-2018) Một chút kỹ thuật giá cà phê cho tuần mới

Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước

Hình 2

Nhìn vào đồ thị hoạt động giá của sàn kỳ hạn cà phê London, ta thấy rằng đỉnh trong tuần thấp dần: mất 1799, rồi tạm biệt 1765, để nay còn 1752.

Đóng cửa tại 1752, về kỹ thuật mà nói, sàn robusta tỏ ra yếu vì nằm dưới các đường bình quân động (BQĐ) (xem bìa trái hình trên).

Nếu không bị các yếu tố bên ngoài chi phối như sương giá tại Brazil, các quỹ đầu tư đổ vốn vào sàn bất ngờ…sàn này vẫn có hy vọng nhắm lại hướng 1845 nhưng phải qua các nút quan trọng 1765 và 1799. Tuy nhiên, trong một thị trường bình thường, đấy không phải là kỳ vọng của thời gian trước mắt và ngắn hạn.

Mất đỉnh 1765, London đang còn phấn đấu để khỏi trượt xuống các mức hỗ trợ vốn rất cận với giá đóng cửa của đồ thị đang được xem xét. Đó là các mức 1746/1741. Mất hai mức này, London không ngại về hoạt động tại khu vực 1720-1730, vốn là cứ điểm quan trọng vì cũng từ khu vực này, tuần trước giá đã búng lên 1799 (xem hình trên).

Hits: 141

quang cao