28/12/2020 Liệu giá robusta London còn giao dịch theo hướng tích lũy?

Từ chối vượt 1.395 nhưng cũng không chịu mất đáy đôi 1.365, sàn cà phê robusta London tuần qua giao dịch thận trọng và chủ yếu theo hướng tích lũy.

Vị trí hiện tại khi đóng cửa ngày 24/12/2020 cơ sở giao dịch London tháng 03/2021 là 1.383 với biên độ dao động 1.395/1/365.

-Sàn robusta chưa chịu chọn hướng mà chỉ dao động zíc zắc để quy về vùng 1.395-1.380.

-Đỉnh của tuần là 1.395 nhưng thực ra xuất hiện vào ngày thứ sáu 18/12/2020. Càng về sau, đỉnh giảm dần 1.391 rồi 1.388.

-Lại một lần nữa, London chạm 1.365 và trước đó đã xuất hiện một lần vào ngày 16/12/2020. Đáy đôi này trở thành vùng hỗ trợ quan trọng cho những ngày giao dịch tới đây.

Tuần này, ngày giao dịch ít hơn lại gặp kỳ nghỉ Tết dương lịch vào cuối tuần, nên ít có hy vọng thị trường tạo bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như bất thần gói hỗ trợ Mỹ được chuẩn nhận, thì tác động lên thị trường sẽ tích cực nhưng nếu còn bị treo, và nhất là nếu chính phủ Mỹ phải chịu cảnh ngưng hoạt động một phần do hụt ngân sách, giá London theo hướng xuống nhiều hơn.

Trong hoàn cảnh ấy, giá robusta trên sàn London lại rất có thể thiên về hoạt động tích lũy trong khu vực 1.395-1.365. Nếu như vượt 2 lằn ranh này, giá có thể đi thêm 15-20 Usd nữa.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 71