28/12/2020 Thị trường qua một phen hú hồn

Tổng thống Trump đưa người dân và cả thị trường tài chính đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gói 900 tỷ hỗ trợ nạn nhân đại dịch trong nước và 1.400 tỷ Usd tiền dành cho ngân sách chinh phủ tài khóa 2021 đã được ông ký khuya hôm qua (giờ Mỹ).

Như vậy, người dân Mỹ, doanh nghiệp, lao động và người thất nghiệp có tiền ăn tết. Chính phủ khỏi đóng cửa từng phần.

Tuy hôm nay sàn cà phê London nghỉ lễ nhưng New York mở cửa, nhưng các sàn nông sản tại Mỹ đều tăng tốt. Giá vàng tăng nhưng dầu thô giảm.

DXY đang giảm nhẹ (90,10 điểm -0,16%) lúc 9:29g (VN).

NGUYỄN QUANG BÌNH 094939323

Hits: 16

quang cao