(21-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

 

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 17-3-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2196+12 (2197-2174)

07/17    2214+11 (2214-2192)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    145.25+3.20 (145.45-141.85)

07/17    147.60+3.25 (147.70-144.25)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 21-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính và New York tích cực

Đồ thị kỹ thuật sàn robusta 21-3

Dù hôm qua 21-3 sức mua London rất yếu, động lực tăng vẫn còn. Đó chính là điều cần lưu ý về sau: rất dễ đổ bể bất ngờ khi tăng cao. Vượt 2194, điều kiện tiên quyết để lên 2218 đã có nhưng chắc chắn nhất để tăng lên 2279 phải có giá đóng cửa trên 2218.

Sàn New York hôm qua có nhiều điều kiện tăng: lượng dư mua ít, đồng USD yếu (ban đầu), đồng BRL tăng…Đóng cửa trên 145 là rất tích cực, lại xê xích với đỉnh trong ngày không mấy (145.25-145.45) nên tin đà tăng còn. Mức bình quân động 200 ngày hôm nay lên 149.15. Vượt khỏi mức này, các quỹ đầu cơ có thể nhảy vào mua mạnh giúp giá tăng tiếp chăng…155/160 cts/lb?

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 394